Terug naar site

Belconfect zet in op eerlijke lonen voor textielarbeiders

 

Te lage lonen voor textielarbeiders in productielanden zijn een gekend pijnpunt in de textielsector. Goede intenties hierrond vertalen naar de realiteit is geen evidentie voor vele kledingbedrijven. Belconfect, producent van werkkleding, besloot twee jaar geleden echter om hier een prioriteit van te maken in hun duurzaamheidsbeleid. En met resultaat: bij hun belangrijkste leverancier in Tunesië ontvangen de textielarbeiders nu met zekerheid eerlijk loon naar werk. Deze en andere realisaties rond correcte arbeidsomstandigheden in hun toevoerketen levert Belconfect nu een plaats op in de ‘leader’ category van Fair Wear Foundation (FWF).  

FWF is een onafhankelijke, internationale organisatie die kledingbedrijven beoordeelt en ondersteunt op hun inspanningen rond correcte arbeidsomstandigheden voor textielarbeiders. In vele productielanden bestaan er in de textielsector immers nog steeds belangrijke risico’s met betrekking tot kinderarbeid, gedwongen arbeid, overmatig overwerk, discriminatie op de werkvloer, een gebrek aan sociale dialoog, aan arbeidscontracten en aan leefbare lonen. Belconfect werd in 2016 lid van FWF. “We kregen steeds meer vragen van klanten om te tonen hoe we met deze kwesties omgingen, zeker als het om overheidsopdrachten ging”, zegt Filip Lietaer, zaakvoerder van Belconfect. “Na onze eerste audit plaatste FWF ons echter in de ledencategorie ‘needs improvement’. We beseften dus dat we onze corporate social responsability meer gestructureerd moesten aanpakken. We schakelden externe hulp in via Studio D. Onder hun deskundige begeleiding hebben we ons CSR beleid opgezet en geïntegreerd in ons aankoopbeleid. Door hun actieve ondersteuning bij het opstellen van onze sourcing strategie, het begeleiden van sociale audits en het opvolgen van de daaruit voortvloeiende Corrective Action Plans draagt Studio D bij tot het continu verbeteren van de werk- en veiligheidsomstandigheden bij onze buitenlandse toeleveranciers. Dat dit ook de kwaliteit van onze werk- en veiligheidskledij positief beïnvloedt is een meerwaarde. Belangrijk in ons partnership met Studio D is hun inlevingsvermogen en persoonlijke aanpak waarbij zij ons bedrijf op een hoger niveau op vlak van duurzaamheid brachten."  

Inzicht verwerven in lokale situatie en loonsopbouw  

Twee jaar geleden stelde Belconfect ook zelf een sustainability manager aan. Stap per stap hebben we ingezet op de uitbouw van een duurzaam aankoopbeleid, en op het kwalitatief auditen en monitoren van onze leveranciers. Een project rond loonstijgingen voor productiearbeiders richting ‘leefbare lonen’ was een logische volgende stap”, vertelt Josefien Coffez, purchase & sustainability manager van Belconfect. “Voor onze belangrijkste leverancier, een fabrikant in Tunesië, maakten we een analyse om beter de verschillen te begrijpen tussen de huidige lonen en de zogenaamde leefbare lonen die voor Tunesië vooropgesteld worden. Dat lijkt misschien evident, maar de arbeiders ter plekke staan niet rechtstreeks op de loonlijst van Belconfect, het zijn de werknemers van onze leverancier, dus een open dialoog voeren om vertrouwen en  transparantie te verkrijgen is een belangrijke stap.”   

“Fair Wear Foundation hielp ons met de nodige tools om meer inzicht in de lokale situatiete verwerven, en om de meerkost per kledingstuk te berekenen. Die bleek niet eens zo erg hoog te zijn, maar waar moest het geld vandaan komen? Moest de leverancier hogere prijzen aanrekenen? Dat was voor zijn andere klanten geen optie in volle  covidcrisis. Kon het productieproces efficiënter? Ook dat was in deze case geen optie. Dus besloot Belconfect om zelf het verschil bij te passen, in de vorm van een jaarlijkse bonus. In oktober 2021 werd hierover een contract ondertekend tussen Belconfect en de leverancier. Uiteraard hebben we ook de controle over het feit dat het geld effectief aan de werknemers wordt uitbetaald, we ontvangen zelfs de loonbrieven”, vertelt Coffez.   

Eerlijke lonen zijn mogelijk   

“We werden – zoals iedereen in onze sector – geconfronteerd met de gevolgen van covid en daarbovenop met sterk stijgende prijzen voor grondstoffen en voor transport. Het was dus niet evident om ook dit project te realiseren, maar het was een van onze doelstellingen waarop we zijn blijven inzetten. Dat loonde bij de meest recente doorlichting die FWF bij ons uitvoerde: vandaag mogen we ons met een mooie score tot de ‘leader’ categorie rekenen, waarin enkel bedrijven zitten die het uitzonderlijk goed doen, ook op vlak van leefbare lonen. Daar zijn we uiteraard heel trots op”, aldus Filip Lietaer.   

Opschalen   

Josefien Coffez: “Voor ongeveer 20 procent van onze productie kunnen we vandaag met zekerheid zeggen dat de textielarbeiders eerlijk loon naar werk ontvangen. We zien dit als een pilootproject dat we nu verder willen  pschalen naar andere leveranciers. We hebben ermee vooral kunnen aantonen dat eerlijke lonen in de toevoerketen mogelijk zijn, dus we laten dit niet meer los.”   

Meer info   

Meer info vind u ook terug in hetSocial Report 2020-2021 van Belconfect, Social Report Belconfect 2020-21 (EN)_1.pdf