Terug naar site

Leader Status bij Fair Wear voor The Woody Group

Sociale audits uitvoeren bij leveranciers, met hen in dialoog gaan over de aan het licht gekomen verbeterpunten, aandacht voor land- en productspecifieke risico's integreren in het aankoopbeleid, werknemersenquêtes organiseren in productielanden, transparantie nastreven, een klachtenmechanisme installeren, en bovenal leefbare lonen uitbetalen aan textielarbeiders. The Woody Group deed het allemaal de afgelopen twee jaar. Zulke inzet voor social due diligence verdient leader status bij Fair Wear Foundation. Studio D begeleidde hen in het proces.

Lees er meer over op de website van The Woody Group.