Terug naar site

Van lineaire naar

circulaire mode

In samenwerking met Thomas Moore Hogeschool en Flanders DC startte Studio D in januari 2021 het tweejarig ESF project ‘In fashion’. Met dit project zetten we in op de (her)scholing van huidige (en toekomstige) modeprofessionals in de circulaire economie, zodat bedrijven, ook de kleine ondernemingen en zelfstandigen, kunnen meestappen in de hoogdringende circulaire transitie.

 

De modesector is een sector waar, ondanks stimulansen en technisch onderzoek, de transitie naar een circulaire economie erg moeizaam verloopt. Het is een sector die gestoeld is op het klassieke lineaire model (ontwerpers --> patroontekenaars / stoffenleveranciers --> ateliers / fabrikanten --> groothandel / agenten --> kleinhandel --> consument), waarbij omzet onlosmakelijk gekoppeld is aan verkoopcijfers.

 

Deze lineaire voorstelling is voorlopig nog steeds toonaangevend voor de visie binnen de sector en representeert een model dat haaks staat op langere levensduur, herstelling, take-back, servicemodellen, korte keten en recyclage loops, de zogenaamde circulaire businessmodellen.

 

Via dit project willen we het circulair denken in de sector versterken. Op basis van academisch onderzoek door Thomas Moore Hogeschool rond change management en employer engagement zullen we tools en instrumenten ontwikkelen om modeprofessionals mee te nemen in dit transitiedenken. We bouwen hierbij verder op het succesvolle ‘Close the Loop’ programma, dat sinds 2018 kleine en grote modebedrijven ondersteunt in duurzaam ondernemen, en waarbij ook Studio D de rol van sustainability coach op zich nam.

 

We hebben ook het plezier om in het kader van dit project te kunnen samenwerken met enkele transnationale partners, zoals Circle Economy (Nederland), Fashion Council Germany (Duitsland), Moda Lisboa (Portugal), Fashion Week Skopje (Macedonia) en Sustainable fashion Academy (Zweden). Kennisuitwisseling en het Close the Loop programma ook in deze landen verder uitdragen, staat centraal. Het belooft een boeiend traject te worden!