Terug naar site

MVO synergie tussen lokale overheden en sociale economiebedrijven

 

Wat ondernemen de lokale besturen en sociale economiebedrijven van de steden en gemeentes Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort momenteel al op vlak van duurzaam ondernemen en hoe kan de synergie tussen bedrijven en overheden nog verder versterkt worden? Studio D mocht op onderzoek. 

Het sociale economiebedrijf IGO, dat ook de intergemeentelijke regierol sociale economie opneemt, vroeg Studio D om een antwoord te formuleren op deze vraag, en tevens een voorzet te doen om een actieplan te ontwikkelen voor de komende jaren om nog beter in te kunnen spelen op de duurzaamheidsvraagstukken die op ons af komen. We gingen aan de slag met een reeks kwalitatieve interviews, om de inputs te verzamelen van de bedrijven en de lokale besturen. 

Op 24 juni presenteerden we de conclusies en ideeën voor de toekomst op een digitaal event. Zowel de betrokken sociale economiebedrijven als lokale besturen hebben MVO en de SDG’s expliciet of eerder impliciet omarmt, en stellen duurzame tewerkstelling, de reductie van energieverbruik en de inzet op hernieuwbare energie als prioriteiten voorop. Er gebeuren al heel wat inspanningen op dit vlak. Enkele van de werkpunten zijn dan weer aandacht voor psychosociaal welzijn, bewust grondstoffenverbruik en duurzaam aankopen. Belangrijk is dat samenwerking tussen gemeenten en sociale economiebedrijven als positief wordt ervaren, ze bieden elkaar meerwaarde. Verdere synergie is echter ook zeker wenselijk. Dit zal in het najaar verder vorm krijgen met de opstart van een intergemeentelijk MVO Lab.