• Carbon footprint & klimaatstrategie

     

    Het berekenen van de carbon footprint van je bedrijf geeft je inzicht in de actuele impact die je als bedrijf hebt op het klimaat, en vormt de onderbouw om tot een klimaatstrategie te komen. Studio D begeleidt je in dit proces en voert de berekening voor je uit. Hiervoor gebruiken we de software van Carbon-Alt-Delete.

     

    Wil je als bedrijf ook inzetten op SBTi-doelstellingen (Sciened BasedTarget Initiative), Studio D is je gids hierin.