• Environmental & social due diligence

     

    Als bedrijf je verantwoordelijkheid opnemen in de keten om milieurampen en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Due diligence (ketenzorg) staat bij steeds meer bedrijven op de agenda. Voor grotere bedrijven komt er vanuit Europa ook bindende wetgeving hierrond aan. Studio D heeft jarenlange ervaring op dit vlak. Deze delen we graag om jullie op weg te helpen met goede due diligence praktijken.